Çevre Politikamız

AKTOĞ NAKLİYAT, insanlığa olan derin saygısından hareketle, insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevre korumayı esas görevlerinden biri olarak kabul etmiştir. Çevre koruma alanındaki hedeflerimizi gerçekleştirmek amacı ile hazırlanan çevre politikamız aşağıda belirtilmiştir.

• Çevre kanunları ve yönetmeliklerinin öngördüğü, uygulanabilir bütün şartları ve çevre koruma gereklerini yerine getirmek ve mümkün olan ölçüde kendi standartlarımızı oluşturarak bunların uygulanması ve takibi için azami gayret sarf etmek

• Tüm çalışanlarımıza çevreye duyarlılık ve çevre bilinci konularında eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre korumayı insanlığın görevi olarak kabul ederek ortak sorumluluk bilinci ile çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol almalarını teşvik etmek;

• Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri ve çevresel riskleri en aza indirerek fırsatlar yaratmayı,

• Yaşam döngüsü bakış açısıyla kaynakları sürdürülebilir kullanarak ekolojik dengeyi korumayı, karbon emisyonlarının azaltılması için faaliyetlerinde en uygun teknoloji ve süreçleri kullanmayı,

• Politikamız ve çevre yönetim sistemi çalışmalarımız hakkında gizli olmayan dokümanları şeffaflık politikası içinde topluma ve ilgili bütün kuruluşlara her zaman için açık bulundurmak;

• Geri kazanılabilir atıkların değerlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak;

• Çevre ve insan sağlığı çerçevesinde oluşturulan atık yönetimi prensibi gereğince tehlikeli
ve diğer atıkların yönetmeliklere uygun şekilde bertarafını sağlamak

• Faaliyetlerinde çevre için yürürlükteki yasal yükümlülükler ve diğer şartlara uymak

hedefimiz ve taahhüdümüzdür.

Genel Müdür

Tarih: 31.05.2021