Kalite Politikamız

• Müşterilerinin talep ve beklentilerini anlamayı, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
• Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirmeyi,
• Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine
getirmeyi, belgelendirmeyi, dokümante etmeyi ve sürekli iyileşmesini sağlamayı,
• Bireylerin yetenek ve yetkinliklerini geliştirmesini, özgün, yenilikçi yaklaşımlarda bulunması için disiplinlerarası ve uluslararası etkileşimli
eğitim ve araştırmayı desteklemeyi,
• Özünde sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilikçilik olan mükemmellik yaklaşımını benimsemeyi,
• Yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

Genel Müdür
Tarih :31.05.2021