İSG Politikamız

• Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak için olası iş kazaları/yaralanma ve meslek hastalıklarını engellemeyi, bunları oluşturan riskleri ve fırsatları değerlendirerek İSG’ye yönelik strateji ve hedefleri belirlemeyi,
• Tüm çalışanların ve paydaşların iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık ve memnuniyet algısını geliştirmeyi,
• İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde belirlenen, organizasyonlarla, önceden önlemler alarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak,
• Her türlü strateji, hedef ve aksiyon çalışmalarına çalışanların katılımını sağlamayı,
• İş sağlığı ve güvenliğini yaşam biçimi haline getirmeyi,
• İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

Genel Müdür
Tarih : 31.05.2021
İmza